Ilmub Kreutzwaldi "Lühikene seletus Kalevipoja laulude sisust" – sisukokkuvõtted (1869)

"Kalevipoja" levik on olnud tagasihoidlik, rahvaväljaande 1000 eksemplarist jätkub kümnekonnaks aastaks. Kreutzwald kirjutab proosavormilised eepose laulude sisu kokkuvõtted, lootes nii teost rahvale lähendada.