Piibli uus tõlge (1915)

16. (29.) juulil teatab Jaan Bergmann „Postimehes”, et uus piiblitõlge on valmis.

Seotud materjal

Isikud (1)