Ülemjuhataja päevakäsk (1915)

7. (20.) jaanuari päevakäsk nõuab Saksamaa ja Austria 17–60aastaste kodanike lahkumist Vene riigist 15. jaanuariks. Kes riigist ei lahku, saadetakse tapiga Tomski kubermangu.

Seotud materjal

Grupeerimata (1)