Artur Adson, Dagmar Hacker (keskel seismas) ning Marie Under, Hedda Hacker (keskel istumas) grupipildil

Artur Adson, Dagmar Hacker (keskel seismas) ning  Marie Under, Hedda Hacker (keskel istumas) grupipildil