Vähemusrahvuste algkoolide põhimäärus (1913)

14. (27.) juuni kinnitab Vene riigi haridusminister muulaste algkoolide põhimääruse, mille eesmärk on levitada muulaste keskel vene keelt ja lähendada neid vene rahvaga. Emakeelne kooliõpetus ja hiline vene keele õppimise alustamine segavad vene keele praktilist omandamist. Asjade parandamiseks võetakse vastu rida sätteid.

Seotud materjal

Portreed (2)
Grupifotod (15)Vaata kõiki
Elukohad (4)
Grupeerimata (1)