Tutvustuseks

Siit leiate andmebaasidesse koondatuna kõik "Kreutzwaldi sajandi" ja "Kalevipojaga" seotud materjalid, mis asuvad erinevatel ajatelgedel.
Lisamaterjalid/noa on koondatud siia valik F. R. Kreutzwaldi ja "Kalevipoja" kohta käivaid uuemaid käsitlusi ning eesti rahvuseepose tõlkeid ja tutvustusi teistes Euroopa keeltes.

ISIKUD
XIX sajandiga seotud Eesti ning Euroopa kirjanike ja suurmeeste biograafiline leksikon. Tähestikulises järjekorras, seotud piltikogudega ja sündmustega ajatelgedel. Tutvustus avaneb klikates isiku nimel.
Kõik isikututvustused on projekti jaoks loodud originaaltekstid. Võimaluse korral on Teid n/node juurest edasi juhatatud projekti  ERNI isikututvustuste leheküljele jm. NB! Kõik daatumid on antud uue kal/nodri järgi.
Ajatelgedel võite jälgida isiku sünni, surma ja ka näiteks tähtteoste ilmumisega samaaegselt toimunud sündmusi Eestis, Euroopas ja Kreutzwaldi elus ja loomingus.

SÜNDMUSED
Vana Eesti- ja Liivimaa, Euroopa kultuurielu, eesti kirjanduse ja F. R. Kreutzwaldi eluga seotud sündmuste koondregister. Sündmuse nimetusel klikates avaneb selle pikem komm/notaar. Aluseks ajateljed, seotud pildikoguga.

FOTOD
Isikutega ja objektidega seotud unikaalne pildikollektsioon, põhiliselt vanad fotod EKM kultuuriloolise arhiivi fotokogust. Vanemate autorite puhul on näidatud /noam-vähem kõiki fotokogus olemasolevaid pilte, n/node hulgas mitmeid haruldusi ja s/noi avalikkusele tundmata fotosid.  Lisaks pildid F. R. Kreutzwaldi elukohtadest,  raamatute tiitellehtedest  ja dokum/notidest, mis on säilinud kultuuriloolises  arhiivis. 

GALERIID
Pildikogu alusel koostatud pildinäitused, näiteks kõik eesti kirjanikud, Tartu vaated, ehitised jne.

RAAMATUD
Saate lehitseda ja lugeda F. R. Kreutzwaldi eluajal ilmunud raamatuid. Saate neid lehitseda ja lugeda ka täistekstina. Lisatud on link raamatukogude vahelisse andmebaasi ESTER, millest saate teavet iga raamatu kohta. 

 Lehitseja võimaldab tekste suur/nodada, muuta heledust-tumedust jm.  Suur/nodatud teksti saate lugemisaknas sobivalt paigutada, kui vajutate "käpakesele". Pärinevad TÜ Raamatukogu käsikirjade ja haruldaste raamatute kogust, seotud XIX sajandi Eesti kirjandust tutvustava projektiga EEVA. 

Teoste autoriõigused kuuluvad autoritele ja n/node õiguste pärijatele. Tekstide kopeerimine, allalaadimine või muul moel levitamine ei ole lubatud. 

TEKSTID
"Kalevipojaga" sisuga seotud eesti nüüdiskirjanduse tekstikogu. Seotud "Kalevipoja" 18 trüki  teksti alusel esitatud teemajaotusega leheküljel Kalevipoeg.

AUDIO
"Kalevipojaga" sisuga seotud eesti muusika ja helikogu. Seotud "Kalevipoja" 18 trüki  teksti alusel esitatud teemajaotusega leheküljel Kalevipoeg. Lisaks Vikerraadio saatesari "Mis su nimi on, Kalevipoeg". (2003). Kõik helimaterjalid pärinevad Eesti Raadio fonoarhiivist, kasutatud on heliteoste katk/nodeid.

VIDEO
F. R. Kreutzwaldi eluga ja "Kalevipoja" tekstiga seotud filmimaterjalide kogu. Pärinev Eesti Filmiarhiivist.

KRIITIKA
Valik uuematest  F. R. Kreutzwaldi ja "Kalevipojaga" seotud ajalehe ja teaduslikest artiklitest, mis on kättesaadaval veebis.

LINGIKOGU
Valik F. R. Kreutzwaldi ja "Kalevipoja" lehekülgedest veebis, diginäitustest jne (eesti ja inglise keeles). 

Viimati muudetud 27.04.2021 10:04