Martin Lipp (1854-1923)

Pastor ja kirjamees Martin (Märt) Lipp sündis 14. aprillil 1854 Tarvastu kihelkonnas Vooru vallas Peetruse talus. Käis Vooru külakoolis, Tarvastu kihelkonnakoolis, Valga kreiskoolis (1867−1871) ja Tartu kubermangugümnaasiumis (1871−1874). Õppis usuteadust Tartu ülikoolis (1874−1878) ja lõpetas kõrgkooli usuteaduse kandidaadina. Töötas Tartu Jaani koguduse abipastorina, valiti Kaarma koguduse (Saaremaa) kirikuõpetajaks ja Kaarma Õpetajate Seminari direktoriks (1881−1884), seejärel Nõo koguduse (Tartumaa) kirikuõpetaja (1884−1923). Oli Eesti Kirjameeste Seltsi, Eesti Kirjanduse Seltsi ja Õpetatud Eesti Seltsi liige. Pooldas ärkamisaegses liikumises J. Hurda alalhoidlikku suunda ja jagas tema vaateid. Suri 8. märtsil 1923 Nõos ja on maetud sealsele kalmistule. 

On kirjutanud umbes 30 raamatut. Paistis silma viljaka luuletajana (üle 800 värsistuse). On avaldanud värsikogud „Kodu Kannid” I (1897), „Kodu Kannid” II (1899), „Lihtsad lilled” (1902), „Päikse kullas” (1909), käsikirja on jäänud „Hilised õied. Luuletused a. 1910−1918”. Lipu luuletekste on üsna tagasihoidlikult hinnatud, vaimulikku värsse siiski enam ja neid on viisistatud. 

Lipp on jätnud meile kultuurilooliselt väärtusliku uurimuse kiriku- ja kooliloost „Kodumaa kiriku ja hariduse lugu” I–II (1895−1897). Ta pani aluse eesti suguvõsade uurimisele monograafiatega „Masingite suguvõsa” (1907) ja „Karellide suguvõsa” (1932). On avaldanud usuõpetusraamatuid nagu „Kooli Katekismus…”(1896), „Koolilaste Piibli lugu…” (1893, 6. tr 1907), „Piltidega Piibli-lugu” (1904, 8. tr 1917). Tõlkinud soome keelest Z. Topeliuse lastejutte ja A. Kivi näidendi „Öö ja päev” (1884), J. L. Runebergi luulet. Eesti- ja saksakeelseid uurimusi Soome ja Eesti kirjanduse ning kultuuri kohta Õpetatud Eesti Seltsi aruannetes ja kogumikes (H. Wühner, H. Stahl). Käsikirja on jäänud Lipu „Minu elumälestused”. 

Pseudonüüm M. Lillenupp, M. L., M. L…p. 

ALLIKAD 
M. J. Eisen, Martin Lipp. [Nekroloog] − Eesti Kirjandus 1923, nr 3, lk 97−105. 
H. Sepp, Martin Lipp kui ajaloo-uurija. − Eesti Kirjandus 1923, nr 4, lk 145−150. 
Martin Lipp, Minu elumälestused. − Tuna 2005, nr 3, lk 110−116; nr 4, lk 108−120. 
Eesti kirjarahva leksikon. Tallinn, 1995. Lk 300. 

Martin Lipu teosed e-kataloogis Ester 

Vello Paatsi

Seotud materjal

Portreed (12)Vaata kõiki
Elukohad (1)
Perekond (2)
Grupeerimata (3)
Sündmused (3)
Raamatud (1)
Artiklid (1)