#book browser#

Vilde, Eduard, Ühe päevavarga kepijoonistused liiva pääle. Luule ja keel Tallinnas (algus I), Postimees 28.06.1888, nr 71

KM EKLA, B-13:312