#book browser#

Vilde, Eduard, Viru maakonna-laulupidul...peetud avamise-kõne algus), Postimees 19.06.1895, nr 132 (pea)

KM EKLA, B-13:308