#book browser#

Vilde, Eduard, "Prohvet Maltsvet"iga seoses. Krimmi saarest (art lõpp), Perno Postimees 10. 08. 1860, nr 31

KM EKLA, B-13:282