#book browser#

Vilde, Eduard, "Prohvet Maltsvet"iga seoses. Krimmi saarest (art algus), Perno Postimees 19. 08. 1860, nr 31

KM EKLA, B-13:281