#book browser#

Eesti NSV Ülemnõukogus 1940. a. (Sm-d I. Sass, M. Jürna, O. Lauristin) Presiidiumi esimees J. Vares-Barbarus kõnepuldis

KM EKLA, C-37:118