#book browser#

Eesti korpuse 3. aastapäeva piduliku koosoleku presiidium. 1945. a. Esiplaanil paremalt: 1. E. Päll, 2. N. Karotamm, 3. J. Vares-Barbarus, 3. 4. 5. A. Veimer

KM EKLA, A-30:92