#book browser#

Korporatsiooni „Vironia“ eestseisus I semestril 1922. aastal (vasakult) s/a abiesimees J. Tannebaum, s/a esimees P. Kurvits, s/a kirjatoimetaja E. Villmann.

EFA, 231.0-56244-:
http://www.ra.ee/fotis/index.php?type=2&id=137429