#book browser#

O. Lutsu venna ja vanemate hauad Palamuse kalmistul

KM EKLA, A-180:52
http://kivike.kirmus.ee/index.php?oid=120&module=400&op=3&pid=EKLA-12219-44480-64429