#book browser#

Vilde, Eduard, Vigased pruudid, algus, raamatus Kõtistamise kõrred, Tln 1888, lk 28

KM EKLA, B-13:227