#book browser#

Haava, Anna matus Tartu Maarja kalmistul. ENSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseumi töötajad Ottilie Kõiva(Niinemägi) ja Erna Normann pärga panemas.

KM EKLA, A-106:82