#book browser#

Haava, Anna matus Tartu Maarja kalmistul. Vasakult: 1) Heldur Niit, 2) Ülo Teder, 3) L. Raudsepp ENSV TA Keele ja Kirjanduse Instituudist pärga panemas. Paremalt esimene O. Kõiva.

KM EKLA, A-106:81