#book browser#

Haava, Anna matus. Delegatsioonid pärgadega teel kalmistule. Esiplaanil ENSV TA Etnograafia Muuseumi töötajad A. Voolmaa ja L. Kohk.

KM EKLA, A-106:41