#book browser#

lemnõukogu Presiidiumi aukirja kätteandmine 20. okt. 1983. Vasakult: K. Luts. N. Andresen, A. Rüütel

KM EKLA, B-37:5855