#book browser#

Friedebert Tuglase 80. sünnipäev. Istuvad vas.: J. Smuul, R. Sirge, F. Tuglas.

KM EKLA, NegB-183:78