#book browser#

Eesti NSV Ülemnõukogu Kultuuri- ja Hariduskomisjon. I reas vas. 2) J. Undusk, 3) A. Müürissepp. II reas vas. 4) R. Sirge, 5) G. Ernesaks.

KM EKLA, B-120:164