#book browser#

Eesti Ajakirjanike Liidu juhatus 1934. Vas.: 1) Truuvere, 2) Kens, 3) O. Mänd, 4) J. Taklaja, 5) R. Sirge, 6) E. Jalak, 7) Moorson, 8) Laanert, 9) U. Rahamägi, 10) K. Kuike

KM EKLA, B-120:79