#book browser#

"Kreutzwaldi päev" ENSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseumis 26./27. dets. 1960. a. Esiplaanil vasakult: August Annist, Jüri Linnus, Ingrid Sarv

KM EKLA, B-101:265