#book browser#

August Goldbergi matused [1923 või 1924]. Matuseliste hulgas veljestolasi: esireas vas. 2. H. Moora, par. 1. A. Mägiste, 2. O. Loorits, 3. J. Kangilaski. II reas par. 2. A. Oras, H. Moora taga A. Annist

KM EKLA, Alb I-37:21