#book browser#

ES-i pidustused 30. I 1938. Auaadresside laua juures pärast aktust vas.: G. Vilbaste, P. Johansen, A. Annist, Treumann

KM EKLA, A-175:38