#book browser#

Akadeemilise Kirjandusühingu juhatus Tartus [1920-te lõpus]. I rida vas. Ella Kalja, Gustav Suits, Selma Holberg; II rida vas.: Mart Lepik, Friedebert Tuglas, August Annist

KM EKLA, A-198:1