#book browser#

Emakeele Seltsi juhatus [1959]. Istuvad: 1. Mari Must, 2. Johannes Voldemar Veski, 3. Paula Palmeos, 4. Eeva Ahven; seisavad: 1. Paul Ariste, 2. August Annist, 3. Arnold Kask, 4. Heino Ahven

KM EKLA, A-68:147