#book browser#





Dr. Emil Sachsendahl (1814-1856), arst Tartus ja Õpetatud Eesti Seltsi sekretär 1843-1856. H. E. Hartmanni sulejoonis

KM EKLA, B-37:564
http://kivike.kirmus.ee/index.php?oid=49&module=400&op=3&pid=EKLA-12304-63522-30667