#book browser#

Eesti Laenu-Hoiuühisus. I rida vas.: 3. Arvo Horm, 4. Alfred Ventsel; par. 3. Vello Pekomäe; II rida vas. 1. Juhan Kokla, 2. Arvo Mägi; keskel posti ees Karl Ristikivi

KM EKLA, B-225:3448