#book browser#

Eesti nõukogude kirjanike konverents 1947. a. E. Päll vestlemas Tartu kirjanikega. Vas.: 1. L. Anvelt, 2. A. Kaal, 3. F. Kotta, 4. K. Taev, 5. E. Päll, 6. E. Hiir

KM EKLA, B-37:1097