#book browser#

Jaan Kärner (paremal) oma venna Aleksandriga Kängsepal A. Kärneri 50. sünnipäeval 1936. a

KM EKLA, B-100:22