#book browser#

Kärnerid oma isatalu Kängsepa oja sillal Kirepi vallas 1936. a

KM EKLA, A-100:77