#book browser#

J. Vares-Barbaruse matused. Leinarong liigub "Estonia" kontsertsaalist metsakalmistule. Kirstu taga A. Veimer, N. Karotamm, H. Kruus, J. Vares-Barbaruse abikaasa, V. Tributs

KM EKLA, C-30:254