#book browser#

J. Vares-Barbarus 1940. a. pääle valimist ENSV Ülemnõukogu presiidiumi esimeheks

KM EKLA, A-30:98