#book browser#

ENSV Ülemnõukogu Presiidiumi abimajandi asutamine. Vasakult neljas J. Vares-Barbarus

KM EKLA, A-30:93