#book browser#

Hint, Aadu (Adolf), s. 1910; eesti nõukogude kirjanik, ENSV rahvakirjanik 1965. Võeti vastu EKP liikmeks 1940. a. juulis. Portree.

ERAF, 2.1.9471.1-:
http://www.ra.ee/fotis/index.php?type=2&id=356389