#book browser#

J. Vares-Barbarus, ENSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees ja O. Lauristin tankikolonni "Nõukogude Eesti eest!" tankistide keskel

KM EKLA, C-30:228a