#book browser#

NSVL Ülemnõukogu Presiidiumi ja liiduvabariikide ülemnõukogude presiidiumi esimehed

KM EKLA, C-30:242