#book browser#

NSVL Ülemnõukogu Presiidiumi ja üksikute liiduvabariikide ülemnõukogude presiidiumi esimehed

KM EKLA, C-30:241