#book browser#

Eesti nõukogude kirjanike konverents 1943. a. Moskvas. Presiidiumis: 1) E. Päll, 2) A. Jakobson, 3) N. Karotam, 4) J. Vares-Barbarus…

KM EKLA, B-36:104