#book browser#

NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi liikme A. Ždanovi lahkumine Tallinnast, vasakult 1. A. Jõeäär, 2.N. Andresen, 3. O. Samma, 4. A. Ždanov. 25.06.1940.

EFA, 338.0-80495-:
http://www.ra.ee/fotis/index.php?type=2&id=335449