#book browser#

Nõukogude Liidu saatkonna rõdu (Pikal tänaval). NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi liige A.A. Ždanov jt. 21.06.1940

EFA, 203.0-48174-:
http://www.ra.ee/fotis/index.php?type=2&id=127320