#book browser#

Tartu Ülikooli Sotsiaal - filosoofiline Üliõpilaste Selts. Grupipilt. 02.01.1924 Rida 1 (vasakult): 1. Anton Poltimäe, 2. Johannes Martinson (fotol Martinson (Mardi)), 3. Olga Künnapuu, 4. Anton Vahtmann, 5. Salme Vusvu, 6. Mary Rikko, 7. Oskar Sepre. Rida 2 (vasakult): 1. Valter (toetub toolile), 2. Paul Jürgen, 3. Mihkel Tulp, 4. Arnold Veimer, 5. Albert Lipsthal, 6. Mets, 7. Andres Must.

ERAF, 2.1.1810.1-:
http://www.ra.ee/fotis/index.php?type=2&id=366961