#book browser#

Viljandi E. Põllum. Seltsi maja ümberehitamata kujul, kus teotses Vilj. E. Haridusselts V. Reimani juhatusel ja seltsi kool

KM EKLA, C-37:354
http://kivike.kirmus.ee/index.php?oid=132&module=400&op=3&pid=EKLA-12219-54448-63021