#book browser#

End. Tallinna kõrgema algkooli maja Vene t. 22, kus E. Peterson-Särgava 1918. a. oli juhatajaks ning elas

KM EKLA, B-95:33
http://kivike.kirmus.ee/index.php?oid=157&module=400&op=3&pid=EKLA-12219-52977-90052