#book browser#

End. Kuressaare Laurentiuse kiriku ülalpeetav algkool (nn. Etruki kool) - Kingissepa 21. juuni (end. Garnisoni tän.)

KM EKLA, B-97:39