#book browser#

Kirst E. Varese põrmuga kantakse välja ENSV Ülemnõukogu Presiidiumi hoonest. Kannavad: V. Telling, H. Kruus, O. Sepre, E. Päll ja J. Semper

KM EKLA, C-30:261