#book browser#

6. jalaväepolgu üksuse poolt Vabadussõja ajal allatulistatud Landeswehri lennuk; lennuki ees vasakult 2. polguülem kapten Karl Tallo.

EFA, -114.A-252-114:
http://www.ra.ee/fotis/index.php?type=2&id=599434