#book browser#





2. Jalaväepolk Vabadussõjas. Sõjategevus Petseri all, Munamäe ümbruses Irboska rajoonis. Polk Jõhvis, Kohtla-Järvel. Võitlus Landeswehriga.

EFA, -47.A-283-5:
http://www.ra.ee/fotis/index.php?type=2&id=664633